Tvorivá dieľňa

Farby, bavlnky, koráliky...

Zapojte sa do našej tvorivej dielni. Každý víkend počas letných prázdnin tvoríme napríklad korálkové cinkavé zvonkohry, maľujeme na plátno alebo vyrábame fotorámiky. Stále vymýšľame niečo nové.

Cena: 3 gaštanky/1 výtvor (5,10 EUR).

Po dokončení výtvoru si deti ešte môžu skladať lego alebo vyfarbovať naše omaľovanky.

V prípade nepriaznivého počasie sa tvorivé dielne nekonajú.