Tvorivá dieľňa

Farby, bavlnky, koráliky...

Zapojte sa do našej tvorivej dielni. Každý víkend tvoríme napríklad korálkové cinkavé zvonkohry, maľujeme na plátno alebo vyrábame fotorámiky. Stále vymýšľame niečo nové.

Cena: 3 gaštanky/1 výtvor (5,10 EUR).

Po dokončení výtvoru si deti ešte môžu skladať lego alebo vyfarbovať naše omaľovanky.

V prípade nepriaznivého počasie sa tvorivé dielne nekonajú.